БЪЛГАРСКИТЕ ХУДОЖНИЦИ ЗА ДЕЦАТА

„Българските художници за децата” е проект на Института за изследване на изкуствата, който има за цел да представи български художници и тяхното творчеството за деца като част от националното ни културно наследство. Това са художници от началото на ХХ век, които работят като илюстратори на детски книжки, на списания за деца, създават прототипи на детски играчки и пр. В сюжетите и темите на техните рисунки често присъстват елементи от българския фолклор. Опирайки се на авторските художествени образци, станали любими на поколения български деца, екип от специалисти подготвя художествени задачи, интерпретирани или директно взети от тяхното творчество. По този начин деца от различни възрастови групи имат както възможността да се запознаят с творчеството на художниците, така и да получат основни знания за понатия в изобразителното изкуство извън рамките на традиционната образователна система. С това екипът на проекта се надява да създаде у тях траен интерес към българското художествено наследство.